Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezetés

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.crystaltemple.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető tartalmak és szolgáltatások igénybevételének és használatának feltételeit.

 

 1. Felhasználó/ Megrendelő

Felhasználónak minősül az a személy, aki belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa. Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató bármely szolgáltatására jelentkezik, azaz Megrendelővé válik, a jelentkezés elküldésével szintén tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Megrendelőnek minősül a Honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő személy. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató nyilatkozik, hogy eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem veti alá magát más, a felek közötti jogviszonyt szabályozó szerződésnek, vagy egyéb szabályzatnak és magatartási kódexnek. Személyes adatok kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a következő linken érhető el:

 

 

III. Szolgáltató

Takács Anikó

EV Székhely: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 41.

Adószám: 58135383-1-27

E-mail: lightmandalas@tachyonhungary.com

 

a továbbiakban: Szolgáltató/ Adatkezelő

 

A honlapon a Szolgáltató stresszoldó szolgáltatások értékesítését, valamint stresszoldó eszközök ajánlását végzi. Felhasználó és Megrendelő (Továbbiakban Felhasználó/ Megrendelő/Vásárló) a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

 1. Általános rendelkezések

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2021. január 1-től visszavonásig, vagy módosításig érvényes.

 

 1. Szerzői Jogok

A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, és a szolgáltatás során megvásárolható vagy kapott írásos információkat és anyagokat szerzői jogok védik, azok felhasználása kizárólag személyes használatra engedélyezett. A megvásárolt szolgáltatások és termékek a vételár megfizetése ellenében a Megrendelő rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelő kizárólag saját céljára használhatja fel. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (kivéve az ingyenesen letölthető anyagokat), elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul.

 

 1. Jelentkezés/vásárlási feltételek

Megrendelő a jelentkezési űrlapon keresztül, vagy e-mailben való jelentkezéssel kezdheti meg a szolgáltatásra történő jelentkezést, illetve a kiválasztott termék megrendelését. Megrendelő a jelentkezési űrlap kitöltésével, annak elküldésével, illetve e-mailben a Szolgáltató által megjelölt e-mail címre való elküldéssel jelzi a szolgáltatás igénybevételének és/vagy a termék megrendelésének szándékát. E-mailen történő jelentkezés esetén az alábbi adatokat kell elküldeni: név, számlázási név, cím, telefonszám, email cím, kiválasztott szolgáltatás vagy termék. Megrendelő a jelentkezéssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Megrendelő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Amennyiben az oldalakon vagy a jelentkezési lapokon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A termékeket  a készlet erejéig tudjuk biztosítani.

 

VII. Fizetés

Megrendelő választhat az adott szolgáltatáshoz vagy termékekhez felajánlott fizetési módozatok közül, ami különböző esetekben különböző lehet: banki átutalás, vagy készpénzes fizetés. Termékek online megrendelése esetén visszaigazoló e-mailt kap a Megrendelő, amelyben megtalálja a megrendelt termék részleteit, a bankszámla számot és a fizetendő összeget. A vásárlás akkor válik érvényessé, ha megtörténik a termék díjának befizetése. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások és termékek befizetett összege után állítja ki a papír alapú nyugtát vagy elektronikus számlát. A nyugtát/számlát Szolgáltató vagy személyesen adja át a helyszínen, vagy e-mailben küldi ki a számlakibocsátó szoftver 14 napon belül.

 

 

VIII. Árak módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Honlapon történő közzététellel egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az előre megadott időpontban lépnek hatályba. Szolgáltató a módosított Általános Szerződéses Feltételek lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval/Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

 1. Technikai akadályok

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a jelentkezést.

 

 1. Lemondási feltételek

 

Szolgáltatásokra vonatkozó lemondási feltételek: minimum 2 nappal a szolgáltatás teljesítésének dátumát megelőzően. Amennyiben a megrendelő az előre egyeztetett időpontban nem tud megjelenni és a lemondási feltételeknek nem felel meg, a szolgáltatás díjának 100%-a kiszámlázásra kerül. Amennyiben a szolgáltatás díjának kiegyenlítése nem történik meg, a megrendelő a későbbiekben elesik a szolgáltatás igénybevételének lehetőségétől.

 

 1. Visszalépési jog

Amennyiben a termék megrendelése távolról, azaz telefonon, e-mailben, online történt, akkor a fogyasztóvédelmi törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárlónak visszalépési joga van a vásárlást követő 14 napon belül. Amennyiben a termék díja befizetésre került, akkor azt a szolgáltató 14 napon belül visszatéríti, a termék visszaszolgáltatását követően. A termék visszaküldésének költsége teljes mértékben a megrendelőt terheli.

 

 

XII. Felelősségvállalás

 • A szolgáltatásaink során nyert ismeretek alkalmazásából nem támaszthatók felelősségvállalási igények a Szolgáltatóval szemben.
 • A szolgáltatások során alkalmazott technikák és egyes megrendelhető termékek, gyakorlatok nem diagnosztikai értékűek, nem adnak orvosi, pszichoterápiás javaslatot és nem helyettesítik a szakorvosi/pszichológiai ellátást. Az információkkal nem szándékozunk orvosi, fiziológiai vagy egyéb hasonló szolgáltatást ajánlani. Ha valaki szakorvosi ellátásra szorul, arra bátorítjuk, hogy keresse fel kezelőorvosát. A szolgáltatásokat és a termékeket mindenki saját felelősségére alkalmazhatja.
 • A szolgáltatásról hang- és képfelvétel készítése nem megengedett.
 • A termékek sokszorosítása, másolása, utánközlése csak a jogtulajdonos/kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

 

XIII. Jelentkezési lapokra, kedvezményekre, akciókra, kuponokra vonatkozó szabályok

A szolgáltatásokra, termékekre, kedvezményekre, akciókra és kuponok letöltésére szolgáló jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy: – elolvasta és elfogadja az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót és Szabályzatot (továbbiakban ATSZ), az adatkezeléshez hozzájárul. – a kupon felhasználási határideje a jelentkezéstől számított 1 naptári év! – Szolgáltató értesítést és/vagy hírlevelet küld az új szolgáltatásokról, eszközökről, termékekről, és/vagy akciós ajánlatokról. – Felhasználó bármikor kérheti a további értesítések mellőzését, adatainak törlését, de ezzel együtt a kupon is érvényét veszti. A kupon névre szóló, más személynek nem átruházható. A kupon letöltése illetve az ajánlatokról és kedvezményekről szóló értesítések igénylése esetén a Felhasználó nem vállal jelentkezési, vagy fizetési kötelezettséget. Az értesítések igénylése kizárólag információ kérésre szolgál. A kedvezmények egymással csak abban az esetben vonhatók össze, ahol ezt az akció hirdetésében a Szolgáltató külön jelzi. Egyéb esetekben a kedvezmények, engedmények, kuponok egymással nem összevonhatók.