Rólam

“Az Atlantiszi Hálózat Kristály Templomaiban várakozik Atlantisz öröksége arra, hogy elérkezzen az idő, amikor a felszínen megalapítják Új Atlantisz igazságos világát…”

Igazság – Szeretet – Bölcsesség – Egyensúly – Szépség

Korszakváltás

A korszakváltás küszöbén állunk, a tudatosodás korát éljük, és egyre több helyről hallunk az önfejlesztésről, egyre több ember indul el az önmegismerés, önmegvalósítás útján. Legtöbb esetben erre bizony valamilyen negatív élethelyzet, súlyos érzelmi trauma, vagy éppen fizikai betegség kényszeríti rá az embert, és ahogy minden segítő így van ezzel, én is a saját negatív tapasztalataim hatására jutottam el ide, a legfőbb célomhoz, hogy az emberiség szolgálatában állva, saját transzformációm által és saját tapasztalataimon keresztül segíthessem egyrészről a kollektívet a gyógyulásban, másrészről másokat a lelkük legelrejtettebb zugaiban szunnyadó magjának felfedezése útján.

Bemutatkozás

Ebben az életben Takács Anikó néven inkarnálódtam a bolygóra. Gyerek éveimet Székesfehérváron töltöttem, ami teljes boldogságban telt el. Egészen tinédzser koromig rózsaszín buborékban éltem, egységben mindennel és mindenkivel. Így visszagondolva, mintha én lettem volna az Univerzum közepe. Ezt természetesen aztán, bizonyos élethelyzetek hatására, felváltotta egy árnyékosabb időszak. Mivel szeretek mindent a pozitív oldaláról nézni. Levegő jegyűként amúgy is mindent sokszor könnyedebben élek meg, mint mások. Emiatt életem árnyékosabb szakaszaira is jó szívvel tekintek vissza. 

Hálás vagyok az égieknek mindazon leckéért, amit kaptam, és az erőért, valamint az inspirációért, amivel minden helyzeten átsegítettek engem.

Egység

Ennek okán a történetemet szeretném a problémák és érzelmi sérülések helyett inkább arra kihegyezni, mi is volt az, amit egész életeben kerestem, mi volt az, ami hajtott és visz a mai napig előre a fejlődésem útján. 

Ez pedig pontosan annak az Egységnek az érzése, a rózsaszín szeretettel telített buborék érzése, amelyet Földre érkezésem után még egész sokáig meg tudtam őrizni, és a szívem mélyén mindig is jelen volt. 

Ebben a zord világban, amelyben élünk, rengeteg kérdőjel volt bennem fiatalabb éveimben, vándor lélekként pedig sokat kóborolva országok és nemzetek között, gyűjtöttem az élettapasztalatokat. Hamar rájöttem, hogy idegenben az embert nem lénye külsőségekben történő megnyilvánulásai miatt szeretik és tisztelik, hanem mindazért, amit ő a másiknak és a világnak nyújtani tud. Onnan a lelke mélyéről, önmagából, a szívéből. 

Ez a létezés esszenciája!

Crystal Temple

A Crystal Temple tehát számomra azt az új, szívközpontú világot szimbolizálja, ahol az emberek az igazságra, szeretetre, bölcsességre, egyensúlyra és a szépségre alapozva és hangolódva élnek és kapcsolódnak egymáshoz. 

Lehet, hogy ez sokak számára még elképzelhetetlen, vagy akár mézes-mázosnak is tűnhet, de ez mind csak az egónak, a személyiségnek a hangja. A lelke valahol mélyen, tudat alatt, vagy már tudatosan is, mindenkinek ezt vágyja. És ez nem lehetetlen, de mi is kellünk hozzá. Hogy azzá váljunk, akik valójában vagyunk.

Ebben szeretnék én tulajdonképpen segíteni mindazoknak, akiket hozzám elvezetnek, hogy megtanuljuk magunkat a problémáink helyett, a céljaink szemszögéből szemlélni. 

Betegségeink, negatív élethelyzeteink, mind csak a lelkünk jelzései, hogy távol kerültünk valódi énünktől. Ezáltal a megoldás nem lehet más, csak hogy elindulunk befelé, a lélek labirintusában, és megkeressük lelkünk fényes magját. Feltárjuk azt az Isteni Énünket, akik valójában vagyunk, azt az utat, amely a legnagyobb összhangban van igaz lényünkkel.

És én ebben szeretnék Neked segíteni!

Lélekcsaládom

Lelkem szintjén a lelkek azon fénymandalájához tartozom, akik arra kötelezték el magukat, hogy segítik az emberiséget, valamint a Föld bolygót evolúciójában, és saját felemelkedési folyamataikat követve, magukon keresztül transzformálják át a jelenlegi valóságot és emelik a kollektívet a magasabb dimenziók felé. 

A lelkek ezen csoportja, akiket én lélekcsaládomnak hívok, küldetésüknek tekintik a női, Istennői energiák és minőségek lehorgonyzását, amelynek jelenléte oly régóta el volt nyomva, pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy világunkban újra a béke, szeretet, együttérzés, öröm, szépség és bőség honoljon.

Ehhez hívtuk újra életre a Rózsa Rendje csoportokat, amelyről bővebben ebben a videóban tájékozódhatsz, és amennyiben megszólít ez a néhány gondolat, az lehet, a te lelked hívó szava.

A Crystal Temple tehát egyben az Istennői minőségek lehorgonyzásának temploma is, így aki ellátogat hozzám, az cseppnyi ízelítőt kaphat ezeknek az energiáknak a gyógyító hatásából is. Szeretettel várlak! ❤️